Bhajan Locations and Timings

NAME OF SAMITHIBHAJAN TIMINGS
CONVENOR
SHOLINGANALLURTHURSDAY
06.00PM-07.00PM

SUNDAY
04:30PM-06:00PM
VENKAT SRIRAMAGIRI: 9790943559
PERUNGUDISATURDAYS
06.00PM-07.00PM
ASHOK: 9962583865
KARANAITHURSDAYS
05.00PM-06.15PM
L.R.BALASUBRAMANIAM: 9600679519
NAME OF BHAJAN MANDALIBHAJAN TIMINGSCO-ORDINATOR
THORAIPAKKAMTUESDAYS
06.00PM-07.00PM

THURSDAYS
07.00PM-08.00PM
M.LAKSHMINARAYANA: 9490097605
KANDHANCHAVADI
DLF2nd SATURDAYS
04.45PM-06.15PM
RAMAN KRISHNAN: 7010906637
BOLLINENI1st OR 3rd SATURDAYS
05.00PM-06.00PM
L.R.BALASUBRAMANIAM:
9600679519
HIRANANDANITWICE IN A MONTH WEDNESDAY :
5 PM – 6.30 PM
BASKARAN: 9840114090
PURVA SWANLAKEONCE IN A MONTHMEENAKSHISUNDARAM: 9677125058
SIRUDAVUR1st FRIDAYS
08.00AM-08.30AM
SIVAKUMAR 9840802483
THIRUPPORUR3rd SATURDAYS
05.00PM-06.00PM
AJAY RAJAN: 9176612325
NAVALUR-SIRUSERISATURDAYS
05.00PM-06.00PM
AJAY RAJAN: 9176612325