Samithi and Bhajan Mandalis

Sl no Samithi/Mandali Name Samithi/Mandali Address Convenor Name Mobile No
Email id
1 Nagal Nagar Samithi 2 A Alagar Sami Ayyar street, Annamalayar girls school opp, Nagal Nagar Dindigul-624003 K Vignesh 9159766993
vikkiaks@gmail.com
2 Mahalakshmi Nagar Samithi 4/427 Gandhiji nagar 3rd street Dindigul 624001 D Dinakaran 9739591029 saidhinakaran@gmail.com
3 Sai Sruthi Samithi Sai sruthi Kodaikanal-624101 S Santha
Sathish
9841244277
soanthams1@gmail.com
4 Karur main Samithi 81 A Gandhi Gramam Karur-639001 S Prem Sairam 9677914035 saigovind91@gmail.com
5 Vengamedu Samithi Thillai Nagar 7th Cross VVG Nagar Vengamedu Karur - 639006 S Amarnath 9952747344
amarnath505@gmail.com
6 Palani Samithi 669 Nethaji Nagar sivagiripatti palani 624601 B RamJi 9443829840 ramjee1959@gmail.com
7 Kodaikanal Town Bhajana Mandali 3/31, Loyards road, Ambethkar Nagar, Kodaikanal- 624101 P Arumugavelan 9442291644
arumugavelan@hotmail.com
8 A B Nagar Bhajana Mandali plot.no.27 , "SAI ANUGRAHA " AB nagar , natham road Dindigul - 624003 S Mani Kandan 9965532750 saimanikandan1970@gmail.com